A rokonság

A rokonság

Kik az én rokonaim? (Rokonság)

Megkülönböztetünk egyensági és oldalági rokonokat. Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik, oldalági rokonok azok, akiknek legalább egy közös felmenő rokonuk van, ők maguk azonban egyeneságon nem rokonok. A rokonságot megalapíthatja tehát a vér szerinti leszármazás biológiai ténye, ezen kívül az örökbefogadás és a hatóságilag jóváhagyott jognyilatkozat (apaság elismerése) is.

A sógorságot a magyar családi jog gyakorlata nem sorolja a rokoni kapcsolatok közé. Sógorságnak nevezzük azt a rokoni kapcsolatot, amelyben a házastárs házastársának rokonaival kerül családi kapcsolatba.

Kik a közeli hozzátartozóim? (Közeli hozzátartozók)

Közeli hozzátartozónak számít: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.