Az email-ben történő kérdezés feltételei

1. Az email-ben történő családjogi jogsegély szolgáltatás (a továbbiakban szolgáltatás) igénybevételének módja, feltételei:

1.1.  A szolgáltatás a www.csaladesjog.hu honlapon keresztül, a problémának a
csaladesjog.kerdes@gmail.com e-mail címre történő elküldésével vehető igénybe.

1.2.  Ügyintéző munkatársunk nyújt rövid,  iránymutatást szintén elektronikus levélben (ez az ügyvédi konzultáció részletességét nem érheti el), a kérdés beérkezésétől számított 8 munkanapon belül, kivéve a 3. pontban meghatározott kizárt eseteket.

1.3. A szolgáltatást bárki igénybe veheti. A szolgáltatás ingyenes, a szolgáltatás igénybe vevője nem fizet megbízási díjat a rövid írásbeli válaszért.

2. A szolgáltatás tárgya:

2.1 rövid jogi tájékoztatás és iránymutatás az alábbi témakörökben:
a Ptk. Családjogi Könyvének rendelkezései alapján.

2.2 a Ptk további családjogra is vonatkozó rendelkezései alapján megválaszolható kérdések köre, amennyiben a kérdésre adható választ az www.csaladesjog.hu weboldal nem tartalmazza.

2.3.  Az iránymutatást a hatályos jogszabályok értelmezésével nyújtjuk, de a szolgáltatás szintje nem érheti el az ügyvédi tanácsadás szintjét.

3. A Szolgáltatás nem terjed ki az alábbiakra:

3.1.  Azokra az e-mail-ben érkező megkeresésekre, melyek nyilvánvalóan nem családjogi vagy ezzel kapcsolatos vagyonjogi kérdést tartalmaznak a válaszadást mellőzzük. Ugyanígy fenntartjuk a jogot a válaszadás mellőzésére olyan kérdések esetében, amelyekre a választ a www.csaladesjog.hu oldal tartalmazza. Ha a kérdés összetettsége alapján a kérdést feltevő személy személyes ügyvédi tanácsadásra szorul, ezt a számára jelezzük.

3.2.  A szolgáltatás nem terjed ki semmi nemű jogi képviseletre, továbbá ügyvédi tanácsadási kötelezettséget sem keletkeztet a kérdések számunkra történő megküldése.

4. A Szolgáltatás nyújtásának folyamata:

4.1.  A kérdéseket kizárólag elektronikus levél útján fogadjuk.

4.2.  A beérkezést követően a megkeresésben szereplő kérdést első lépésben megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy az nem minősül-e nyilvánvalóan családjogitól eltérő természetű kérdésnek. Amennyiben a kérdés családjogi problémát nem tartalmaz, válaszadási kötelezettség nem terhel bennünket.

4.3.  Amennyiben a kérdés családjogi problémát vet fel, akkor az elektronikus levél beérkezésétől számított 8 munkanapon belül megküldjük a rövid jogi felvilágosítást és iránymutatást tartalmazóválaszt, amennyiben a kérdés nem esik a 3. pontban felsoroltak alá.

4.4 Az előzőek szerint elkészített válasz levelet válaszüzenet küldése funkcióval a kérdés megküldésére használt email címmel azonos e-mail címre küldjük meg.

5.     Adatvédelem, titoktartás

5.1.  Az elküldött elektronikus levélben valós személyes adatok megadása nem kötelező.

5.2 A válaszadást követően a beérkező kérdést tartalmazó email, továbbá a megküldött választ tartalmazó email törlésre kerül. Adatokat nem őrzünk meg a válaszadást követően. Ha egy email nem kerül megválaszolásra, akkor azonnal törlésre kerül, amint kiderül, hogy tartalma a 3. pont korlátozása alá esik.

6.  A felelősség kizárása és korlátozása

6.1.  Kizárjuk a felelősségünket azért, ha a kérdés a kérdező által elküldésre került, de az bármely okból nem érkezik meg hozzánk.

6.2. Kizárjuk a felelősségünket azért, ha a szolgáltatás igénybe vevőjének meg küldött válasz  utóbb amiatt bizonyul tévesnek vagy hiányosnak, mert esetének összes körülményeit pontatlanul vagy hiányosan közölte.

6.3. Kizárjuk a felelősségünket azért, ha a szolgáltatás igénybe vevője a választ az kérdést feltevő személy által használt informatikai eszközök, átviteli utak vagy e-mail cím technikai hibája folytán nem kapja meg.

6.4.  Kizárjuk a felelősségünket azért, ha az általunk küldött válasz azért jut illetéktelen személy tudomására, mert a kérdés feltevője az általa használt informatikai eszközök, átviteli utak vagy az elektronikus levélcím fölötti befolyását elveszíttette.

6.5. A szolgáltatás nem ügyvédi szolgáltatás, a válaszadást anyagi érdekeltség nélkül, az önkéntesség jegyében végezzük.

7. jelen feltételek elfogadása

7.1.  A szolgáltatás igénybe vevője a kérdése megküldésével elfogadja, hogy a szolgáltatást a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel veszi igénybe.

7.2.  Jelen szolgáltatási szabályzat 2017. október 10. napjától kezdve hatályos.